fbpx

ФАМ и Унија послодаваца Војводине потписници протокола о сарадњи

Posted by: Milan Bubulj
Category: Догађаји и дешавања

ФАМ и Унија послодаваца Војводине (УПВ) потписали су Протокол о пословној и научно-техничкој сарадњи. Протокол је потписан на иницијативу проф. др Ђорђа Јовановића, шефа катедре за докторске студије и проф. др Момчила Бајца, продекана за науку.

Протокол су потписали проф. др Ненад Марковић, ВД декан ФАМ-а и господин Владимир Лалошевић, председник УПВ-а.

Овим протоколом су међусобно утврђене које су то додирне тачке и могућности за сарадњу из домена делатности Факултета, као научно-образовне институције и УПВ-а, која окупља и репрезентује интересе и потребе више од 30.000 привредних субјеката и предузетника.

ФАМ као институција која образује менаџере и предузетнике жели да оваквом сарадњом омогући својим студентима што директнију комуникацију са привредницима и реалним пословним амбијентом што би било од користи и за све друге заинтересоване стране. Студентима би се отворила могућност за квалитетну студентску праксу а још током студирања би се отварале перспективе у свету реалног бизниса. Посебно се отвара и могућност за учешће у заједничким стручно-апликативним и научним пројектима ФАМ-а и УПВ-а, на националном и интернационалном нивоу.

С друге стране, интерес УПВ-а је да послодавцима омогући приступ најбољим студентима, младим образованим кадровима, неопходним за успешно пословање и опстанак у високо конкурентном окружењу. Такође, послодавци преко УПВ-а и сарадње са ФАМ-ом имају прилику да утичу на сам процес образовања, наставне програме и жељене компетенције студената које су у складу са њиховим потребама.

У плану је и акредитација новог студијског програма по систему дуалног образовања, кроз партнерство заинтересованих привредника и ФАМ-а.

Поред наведеног, уочено је још мноштво активности и области потенцијалне сарадње и заједничке акције ФАМ-а и УПВ-а, као што су трибине успешних предузетника, периодични сусрети послодаваца и студената, организовање корисних курсева за студенте, заједничка издавачка делатност, маркетинг, учешће на скуповима привредника и друго.

Имајући све ово у виду, ФАМ и УПВ договорили су се да Унија послодаваца Војводине отвори своју канцеларију у просторијама Факултета, како би комуникација била што непосреднија и ефикаснија, а користи од сарадње што пре видљивије.

Од уторка, 11.04.2023. године, канцеларија УПВ-а је почела са радом, а први заједнички кораци већ су учињени.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.