fbpx
Branislav-Sancanin-Profile-N-01

Доц. др Бранислав Санчанин

Доцент
Продекан за наставу
Шеф Катедре за Менаџмент у медијима

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Катедра за менаџмент у медијима.

ORCID профил.

Гугл Академик профил.

Линкдин профил.

Бранислав Санчанин – Основну школу „23. октобар“ завршио је у Сремским Карловцима, а Средњу медицинску школу „7. април“ – општи смер у Новом Саду. Вишу школу за организацију рада у Новом Саду завршава 1990. године и стиче стручни назив инжењер организације рада (ВИ1), а Факултет за менаџмент у Зајечару 2003. године и стиче стручно звање дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента (ВИИ1).

Мастер студије је похађао на Факултету организационих наука у Београду где је 2010. године одбранио рад на тему „Значај проактивне стратегије односа с медијима“ са оценом 10 и просечном оценом у току студија 9,86, чиме је стекао академски назив мастер инжењер организационих наука (300 ЕСПБ).

Специјалистичке академске студије похађао је на Факултету организационих наука у Београду, студијски програм Менаџмент и информациони системи. Специјалистички рад „Утицај конвергенције медија на развој интегрисане корпоративне комуникације“ одбранио 2017. године са оценом 10 и просечном оценом у току студија 10,00 чиме је стекао академски назив специјалиста инжењер организационих наука (360 ЕСПБ).

Школске 2017/2018 године уписује докторске академске студије на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, студијски програм Менаџмент у хотелијерству и туризму. Испите утврђене студијским програмом у првој и другој години положио је у предвиђеном року са просечном оценом 10,00. Студије на трећој години наставља на Универзитету „Сингидунум“ у Београду“, где 2022. године брани докторску дисертацију, под називом „Утицај медија на унапређење процеса регрутације људских ресурса у туристичко-угоститељским предузећима“ (оцена 10) и стиче научни назив: Доктор наука – менаџмент и бизнис.

Професионални ангажман на новинарско-уредничким пословима: Радио-телевизија Нови Сад и Радио-телевизија Србије: од 1987. до 2004. године; Радио-телевизија Панонија, Нови Сад: од 2004. до 2010. године; Новосадска телевизија: од 2012. до 2017. године; Карловачке новине: од 1991. до 1993. и од 2003. до 2006. године; Карловачки лист: од 2006. до 2018. године; Карловачки лист 021: од 2019 – . Био је члан Извршног одбора Скупштине општине Сремски Карловци – ресор туризам и информисање, 2004. године.

Академску каријеру започео је 2015. године на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима, где је на Катедри за медије биран у звање наставник вештина, а 2022. године за доцента. Одлуком Наставно-научног већа Факултета за менаџмент 21. фебруара 2022. године биран је за шефа Катедре за медије. Дужност продекана за наставу обавља од фебруара 2023. године. Наставу изводи на предметима Новинарство, Телевизијско новинарство, Аналитичко новинарство, РТВ, Теорија и технологија штампе и Односи с јавношћу. Аутор је око 40 радова публикованих у часописима и зборницима домаћих и међународних конференција. Цитиран је у домаћим и иностраним научним часописима.

Рецензент је научног часописа из области економије, менаџмента и информатике „BizInfo“, категорисаног као врхунски часопис националног значаја М51.

Члан је посебне стручне комисије Агенције за квалификације Републике Србије за сектор 03: друштвене науке, новинарство и информисање.

Рецензент је Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у поступку акредитације високошколских установа и студијских програма и спољашње провере квалитета високошколских установа у Републици Србији: ДХ поље, области менаџмент и бизнис и медијске студије.

Члан је Међународне федерације новинара (International Federation of Journalists) и председник Управног одбора Центра за културу, едукацију и медији „Академац“ у Сремским Карловцима.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.