fbpx
Djordje-Jovanovic-Profile-N-01

Проф. др Ђорђе Јовановић

Редовни професор

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Проф. др Ђорђе Јовановић –  пословна биографија

ORCID профил.

Презентација у E-CRIS информационом систему и бази података

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

1. Менаџмент: Одрживи развој, Стратегијски менаџмент, Заштита животне средине, Зелена, циркуларна и биоекономија, Стандардизација.
2. Еко-менаџмент: Управљање отпадом, Менаџмент природних ресурса, Менаџмент енергијом и обновљиви извори енергије, Квалитет и еко-дизајн производа и процеса.
3. Инжењерство животне средине.

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА

Дипломирао на Технолошком факултету у Новом Саду (Универзитет у Новом Саду), смер хемијско прерађивачко и фармацеутско инжењерство (1987.), магистрирао на Економском факултету у Суботици (Универзитет у Новом Саду), смер Маркетинг менаџмент, (2003.) и докторирао (2009.) на Универзитету у Новом Саду, Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије (АЦИМСИ), интердисциплинарна области инжењерство заштите животне средине (Екологија, Инжењерство и Менаџмент).

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА

НИС Рафинерија нафте (РНС) у Н. Саду (1990-2007.) – дипл. инжењер технологије. Радио на погонима примарне и секундарне прераде нафте, као и у складиштима уљних производа и дораде горива и у ЕКО-центру, на радним местима: погонског инжењера, шефа погона, аналитичара експерта и руководиоца различитих нивоа. Од 2007-2008. постављен у Министарству заштите животне средине на функцију Помоћника министра, Сектор управљање загађивачима. Од 2008-2010. ЈКП „Градско зеленило” Нови Сад, заменик директора. Доцент од 2010. године на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима (ФАМ), Интегрисани Универзитет Унион Никола Тесла у Београду, Д поље (Менаџмент и бизнис), ужа научна област: Менаџмент. Председник одбора за квалитет и заменик шефа катедре на менаџмент на ФАМ. Ванредни професор од 2015. године, Факултет за економију и инжењерски менаџмент (ФИМЕК), Универзитет Привредна академија, Нови Сад, избор у два научна поља: Техничко-технолошко поље, ужа научна област: Агрономија, технологија и инжењерски менаџмент и Природно-математичко поље, ужа научна област: Примењена екологија са заштитом животне средине. Редовни професор од 2021. године, Универзитет Метрополитан, Београд, Д поље, ужа научна област: Циркуларна, зелена и биоекономија. Декан Факултета за менаџмент 2021/2022 година, Универзитет Метрополитан, Београд.

Редовни професор од 2023. године на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима, Интегрисани Универзитет Унион Никола Тесла у Београду. Избор у два научна поља: Техничко-технолошко поље (Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент), ужа научна област: Производно-пословни менаџмент и Д поље (Менаџмент и бизнис), ужа научна област: Менаџмент.

Члан савета Филозофског факултета у Новом Саду, Универзитета у Новом Саду од 2009-2015. године (два мандата по 3 године) и члан савета Академије уметности, Универзитета у Новом Саду од 2015-2018. године. Рецензент НАТ-а за ТТ и ПМ поље а од 2022. године за Д поље. Члан сарадник Матице српске у Одељењу природних наука од 2016. године. Члан Комисија КС 207 Института за стандардизацију Србије (задужен за серију стандарда JUS ISO 14000 на националном нивоу од 1998. године) и КС А268 из области Одрживости и друштвене одговорности (од 2023. године).

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.