fbpx
Djuro-KlipaAleksandar-Profile-N-01

Доц. др Ђуро Клипа

Доцент

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Без додатних линкова.

Ђуро Клипа рођен је 17. марта 1958. у Огулину. Основну школу завршио је у Јосипдолу, а гимназију у Огулину. На Саобраћајном факултету у Загребу завршио је смер Телекомуникација и магистарске студије. На Факултету за менаџмент завршио је мастер студије и стекао звање мастер менаџмента. На Факултету техничких наука у Новом Саду одбранио је докторску дисертацију на тему „Модел управљања перформансама процеса социјалне заштите и транзиције модула е-управе у паметну управу“ и стекао звање доктора техничких наука. Радну каријеру започео је у војним структурама РС, затим у Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику, а тренутно је руководилац Службе за ИТ у Уставном суду РС.

Академску каријеру почео је 2018. када је изабран у звање доцента.

Аутор је више десетина научних радова од којих су поједини објављени у водећим међународним и домаћим часописима. Добитник је државних признања за допринос у развоју информационих технологија у РС и безбедносно-одбрамбених делатности. Учесник је у више међународних и државних радних група за реализацију пројеката на развоју ИС државне управе.
Сертификован је тренер за Управљања пројектима ЕУ и сертификовано је лице за евалуацију Пројеката Светске банке.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.