fbpx
Dragan-Turanjanin-Profile-N-01

Проф. др Драган Турањанин

Ванредни професор

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Без додатних линкова.

Драган Турањанин рођен је 17.11.1959. године у Приштини, где је и завршио основну школу и гимназију. На Економском факултету у Приштини 1986. године завршио је дипломске, а 2003. године магистарске студије. У септембру 2006. године је одбранио докторску тезу „Контрола квалитета у високом образовању” на универзитету Привредна Академија Нови Сад – Факултет за менаџмент. У септембру 2018. године је на истом универзитету, на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду одбранио докторску тезу „Болоњски процес и утицај на менаџмент и контролу квалитета у високом образовању“.

Академску каријеру започео је 2003. године на Пословној школи у Блацу, као предавач. Октобра 2006. године добија избор у звање професора струковних студија на Високој пословној школи струковних студија Блаце.

Од октобра 2016. године запослен је на Факултету за менаџмент, Универзитет Унион Никола Тесла.

Основна истраживачке области су му управљање квалитетом и примењени менаџмент. Аутор је више научних радова објављених у међународним и домаћим часописима.

19. фебруара 2021. је изабран у звање ванредног професора, за ужу научну област „Производно пословни менаџмент“.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.