fbpx
Ivan-Scepanovic-Profile-N-01

Доц. др Иван Шћепановић

Доцент

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

ORCID профил.

Иван Шћепановић је рођен у Београду 9. јула 1970. године. Похађа основни школу „25 мај“ на Новом Београду, 10. београдску гимназију на Новом Београду и Земунску гимназију после којих уписује Природно-математички факултет Универзитета у Београду смер Физичка хемија, касније Факултет за физичку хемију. Након преношења бодова дипломира на тему Неуробуилдер апликације за пројектовање и реализацију вештачких неуронских мрежа. Брани магистарски рад на тему Дифузија ГНУ/Линукс дистрибуција на десктоп платформу у Србији као и докторску дисертацију на тему Повезаност неких димензија организационе климе са елементима иновативно/креативног радног окружења у организацијама у Србији.

Од 2004. године запослен је на катедри за информатику Факултета за менаџмент у Новом Саду.

Изводио је наставу у својству гостујућег предавача на више факултета и високих школа у земљи и иностранству. Током школске 2011/12 године радио је као гостујући предавач на Високој школи за примењене и правне науке Прометеј у Бањалуци. Истраживачке области којима се бави су пословна информатика, интелигентни системи, електронско пословање и менаџмент иновација. Аутор је и коаутор 7 универзитетских уџбеника и 4 практикума/приручника који су издати од стране издавача из земље и иностранства. Аутор је више десетина научних радова у водећим међународним часописима или изложени на међународним конференцијама. Добитник је награде Савеза проналазача Војводине.

19. фебруара 2021. је изабран у звање доцента, за ужу научну област „Менаџмент у информационим технологијама“.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.