fbpx
Lazar-Stosic-Profile-N-01

Проф. др Лазар Стошић

Ванредни професор
Head of International Office and Scientific Competence

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

ORCID профил.

SCOPUS профил.

Линкдин профил.

Гугл Академик профил.

IJCRSEE Journal fejsbuk stranica.

LOOP профил.

Mendeley база.

Web of Science база.

SciProfiles профил.

IEEE Xplore профил.

Лазар Стошић је рођен 13.06.1973. године у Врању. Основну и средњу школу је завршио у Врању. Основне студије завршава на Агрономском факултету, Универзитета у Крагујевцу 1999. године и стиче назив Дипломирани инжењер агрономије општег смера. Магистарске студије је завршио 2007. године на Факултету за менаџмент-смер информатика, Привредна Академија у Новом Саду са просечном оценом 9,70 и стекао назив Магистра менаџмента у информатици. Докторске студије је завршио на Факултету за информатику и информационе технологије у Новом Пазару 2009. године и стекао научни назив Доктор рачунарских наука.

Наставничку каријеру започиње 2003. године на Вишој школи за васпитаче Гњилане у Бујановцу као компјутерски администратор где по магистрирању почиње наставничку каријеру као стручни сарадник на предметима Основи информатике и рачунарства, Примена АВНС а касније и Мултимедијалне технологије студентима друге и треће године. Године 2006/2007. бива ангажован као предавач и испитивач на предмету Информатика студентима прве године Факултета за менаџмент-Нови Сад, одељења у Врању. Своју каријеру наставља као предавач и испитивач на предметима: Увод у информатику, Информационе технологије, Пројектовање информационих система, Инфо системи малог бизниса, Квантитативне методе и модели, Електронски промет некретнина студентима прве, друге, треће и четврте године Факултета за предузетнички бизнис и Факултета за менаџмент некретнина Унион, Београд, школске 2007/2008. године. Године 2008. Одлуком број 577/08 од 25.11.2008. године изабран је у звање предавача на Високој школи за васпитаче струковних студија Гњилане у Бујановцу. Године 2009. године прелази на Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу и Одлуком о избору у звање број 665/2-б од 07.07.2009. године бива биран у звање Професор струковних студија за наставно-научну област Рачунарске науке. Од 2009. до 2017. године у Алексинцу предаје на предметима Информатика са рачунарством, Примена рачунара у вртићима и АВ средства и на специјалистичким студијама Почетно математичко и информатичко образовање. Године 2017. прелази на Високу школу академских студија Доситеј у Београду и Одлуком број 99/01 од 31.10.2017. године изабран је у звање доцента за ужу научну област Информатика. Био је ментор у изради 118 дипломских и 19 специјалистичких радова. Објавио је један уџбеник – Информатика и стандардни софтвер РС, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, Јун 2010 и 3 монографије у коауторству, штампане у Москви, Русија.

Одлуком комисије за стицање научних звања број: 660-01-00001/1208 од 18.05.2020. године стиче научно звање Научни сарадник у области друштвених наука – педагогија, ужа област образовна технологија.

Као визитинг професор држао је предавања на Don State Technical University, Rostov on Don, Russia у периоду од 26.10.2017. – 06.11.2017. године. Пленарни је излагач, по позиву, на многим интернационалним конференцијама.

Од 01.07.2021. године ради као Водећи научни истраживач, Центра за научну компетенцију ДСТУ, Одељење за научно – техничке информације и научне публикације, Дон Државни технички универзитет, Ростов на Дону, Русија.

Овлашћени је представник – CrossRef Ambassador, за Европу од 2022.

Председник и један од оснивача Удружења за развој науке, инжењерства и образовања URNIO од 2013. године.

Главни је уредник међународног часописа www.ijcrsee.com регистрованог у WoS, Scopus, M24.

Члан је уређивачког одбора више домаћих и међународних часописа индексираних na WoS (ESCI) и Scopus листи.

Редовни је члан Академије MIANU од 2022. године у области Природно-математичких наука.

Овлашћени је тестер за полагање и добијање ECDL лиценци „EBC“ – Advanced centар из Београда од 2006. године – http://www.ecdl.rs/testni%20centri/ebc.htm. Положио је све модуле: ECDL Advanced Certificate – AM3, AM4, AM5, AM6, I ECDL Expert Certificate CSA 00078EX.

Својим дугогодишњим радом као ECDL овлашћени испитивач дао је велики допринос развоју и унапређењу дигиталне писмености у Пчињском и Јабланичком округу. Учествовао је у више акција бесплатне сертификације грађана e-Skills week и одржао велики број предавања о значају дигиталне писмености. Од 29.12.2006. године је ECDL овлашћени испитивач и поседује све стручне компетенције да руководи пројектима подизања дигиталне писмености у Србији, по европском ECDL стандарду. Учествовао је у успешној акредитацији пет ECDL online семинара од стране Завода за унапређење образовања и васпитања.

У звању ванредног професора изабран је 26.12.2022. године на Универзитету Унион – Никола Тесла, за ужу научну област Информационе технологије.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.