fbpx
Marijana-Milunovic-Profile-N-01

Проф. др Маријана Милуновић

Редовни професор

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

ORCID профил.

Маријана Милуновић рођена је 1973. године у Београду. На Факултету за трговину и банкарство Алфа Универзитета  у Београду је 2011. године одбранила докторску тезу “Улога и значај берзе у условима финансијске кризе”. Академску каријеру започела је 2010. године на Факултету за трговину и банкарство Алфа Универзитета као асистент, а 2011. године изабрана је у звање доцента за научну област економија и финансије.

Од децембра 2011. године запослена је на  Факултету за менаџмент  (Универзитет „Унион – Никола Тесла“), у звању доцента, од децембра 2016. године у звању ванредног професора (научна област економско-финансијски менаџмент) и потом у звању редовног професора.

Основна истраживачка област су јој финансијска тржишта, промене на тржишту капитала, посебно у сфери берзанског пословања и хартија од вредности. Објавила је већи број научних радова и учесник је бројних међународних и домаћих научних и стручних скупова. Члан је Научног друштва економиста Србије (НДЕС), програмског одбора међународне научно-стручне конференције, рецензент универзитетских уџбеника и научних радова објављених у научним часописима.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.