fbpx
Olivera-Milutinovic-Profile-N-01

Проф. др Оливера Милутиновић

Редовни професор
Продекан за развој, акредитацију и контролу квалитета

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

ORCID профил.

Оливера Милутиновић је рођена 1973. у Александровцу. Основну и средњу школу завршила је у Александровцу. На Факултету за Пословне студије Универзитета Мегатренд завршила је дипломске студије, 2004. године. Магистарске студије завршила је 2009. године, на истом факултету, одбранивши тезу под насловом “Образовање запослених као стратегија развоја организације”. У априлу 2013. је одбранила докторску дисертацију под називом ʺУчење уз рад као основа управљања људским ресурсимаʺ на Факултету за пословне студије Универзитета Мегатренд.

Академску каријеру започела је 2009. на Факултету за пословне студије, као сарадник у настави; у октобру 2013. је изабрана у звање доцента на Правном факултету Универзитета Мегатренд, а у октобру 2018. у звање ванредног професора на Факултету за менаџмент из Сремских Карловаца (Универзитет УНИОН – Никола Тесла), а потом и у звање редовног професора.

Од септембра 2018. је запослена на Факултету за менаџмент (Универзитет УНИОН – Никола Тесла).

Основна истраживачка област: економско-финансијска. Аутор је више научних радова од којих су поједини објављени у водећим међународним и домаћим часописима. Стални рецензент-сарадник  часописа: Мегатренд ревија и Анали пословне економије.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.