fbpx
Sinisa-Miletic-Profile-N-01

Доц. др Синиша Милетић

Доцент
Шеф Катедре за пословну економију

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

ORCID профил.

Линкдин профил.

Шеф Катедре за пословну економију

Синиша Милетић рођен је 12.7.1972. године у Косовској Митровици. Основну и средњу школу, 14. Београдску гимназију, завршио је у Београду. На Факултету за менаџмент Универзитета „Браћа Карић“ завршио је дипломске студије, 2003. године и магистарске студије, 2008 године. У марту 2011. године одбранио је докторску тезу: „Управљање ризицима у осигуравајућим компанијама – концепт економског капитала“ на Универзитету Св. Климент Охридски – Факултет за туризам и угоститељство из Охрида. У јулу 2012. године диплома доктора економских наука нострификована је на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду.

Од октобра 2016. године запослен је на Факултету за менаџмент, Универзитет „Унион – Никола Тесла“.

Основна истраживачка област му је управљање финансијским ризицима и економетријска анализа финансијских временских серија. Аутор је више десетина научних радова од којих су поједини објављени у водећим међународним и домаћим часописима. Добитник награде за најбољи научни рад на међународној конференцији “Запошљавање, образовање и предузетништво“ 2014. године. Стални рецензент-сарадник часописа: Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Romanian Journal of Economic Forecasting, Индустрија и Анали пословне економије.

19. фебруара 2021. је изабран у звање доцента, за ужу научну област „Економско финансијски менаџмент“.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.