fbpx

Дигитални медији у функцији одрживог развоја културног наслеђа

Центар за културу, едукацију и медије „Академац и Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима су реализовали III Научно-стручну конференцију под називом „Дигитални медији у функцији одрживог развоја културног наслеђа“.

Конференција је отворена 1. октобра у Сремским Карловцима, а званични језици конференције су били српски и енглески.

Развој културног наслеђа потребно је сагледавати на принципима његове одрживости, а да би то било могуће неопходно је интерсекторско повезивање културе, медија и савремених технологија и дигиталне економије. Промоција аутентичног културног наслеђа у дигиталној медијској ери генерише атрактивну понуду на локалном и националном нивоу, што ће, како се очекује, као резултанту имати значајну компаративну предност и оснаживање свеукупног развоја земље.
Покровитељи конференције су:

Зборник радова

Неедитовани снимак конференције

Напомена: Видео линк ће бити активан до даљњег.

Иако је конференција успешно завршена, организаторима конференције и/или учесницима и по завршетку конференције можете поставити питање путем веб формулара у наставку.

Опционо.
Изаберите лице којем се обраћате.
Изаберите разлог због којег попуњавате овај формулар.

Уколико благовремено не добијете одговор, увек смо вам на располагању путем имејл-адресе: akademac21000@gmail.com.

Фотографије са конференције

Агенда конференције

1. октобар 2022.
Тема Сатница
Пријава учесника, изјаве за медије (Participants Registration, Media Statements) 10.30 часова
Свечано отварање и поздравни говори (Opening Ceremony and Welcome Speeches) 11.00 часова
Тема Аутори Сатница
МЕДИЈСКА АРХИВА КАО ЛОКАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА (MEDIA ARCHIVE AS A LOCATION OF CULTURAL HERITAGE) Биљана Ратковић Његован, Ива Шиђанин 11.15 часова
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈА У ПРОМОЦИЈИ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ (THE ROLE AND IMPORTANCE OF DIGITAL MEDIA IN THE PROMOTION OF THE CULTURAL TOURISM OFFER OF VRNJAČKA BANJA) Милена Подовац, Горан Перић 11.25 часова
ДИГИТАЛНА МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА (DIGITAL MEDIA PROMOTION CULTURAL HERITAGE) Бранислав Санчанин, Момчило Бајац, Милан Бубуљ 11.35 часова
ХУМАНИТАРНИ ДОГАЂАЈИ У ТУРИСТИЧКОЈ АНИМАЦИЈИ КАО ПОСЕБАН ВИД ПРОМОЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА (HUMANITARIAN EVENTS IN TOURIST ANIMATION AS A SPECIAL TYPE OF CULTURAL HERITAGE PROMOTION) Анђелија Ивков Џигурски, Катарина Петронијевић, Игор Стаменковић 11.45 часова
НОВЕ МЕТОДЕ КРОЗ ДИГИТАЛНЕ МЕДИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ОДРЖИВОСТИ КУЛТУРНОГ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА (NEW METHODS THROUGH DIGITAL MEDIA IN MODERN SUSTAINABILITY OF CULTURAL BUILDING HERITAGE) Катарина Стојановић, Сузана Боровић, Драго Цвијановић 11.55 часова
КУЛТУРНИ ТУРИСТИЧКИ МОТИВИ МЛАДИХ У СРБИЈИ (CULTURAL TOURISM’S MOTIVES OF YOUTH IN SERBIA) Александра Јевтовић, Горан Перић 12.05 часова
ИКТ У ФУКЦИЈИ МЕНАДЖМЕНТА КВАЛИТЕТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И БРЕНДИРАЊА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (ICT IN THE FUNCTION OF CULTURAL HERITAGE QUALITY MANAGEMENT AND TOURIST DESTINATION BRANDING) Марија Мандарић, Весна Миловановић 12.15 часова
НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА: ВИРТУЕЛНЕ ТУРЕ КАО ШАНСА РАЗВОЈА (NEW STRATEGIES FOR PLANNING CULTURAL TOURISM: VIRTUAL TOURS AS CHANCE FOR DEVELOPMENT) Данијела Пантовић, Љиљана Шобић, Невена Васовић 12.25 часова
ВИРТУЕЛНА СТВАРНОСТ И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ (VIRTUAL REALITY AND CULTURAL HERITAGE) Сандра Драмићанин, Бранислав Санчанин 12.35 часова
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У СВРХУ ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (DIGITALIZATION FOR THE PURPOSE OF DIGITAL) Зоран Радосављевић 12.45 часова
ОСИГУРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ОД КАТАСТРОФА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (INSURANCE AND MANAGEMENT OF DISASTER RISK OF CULTURAL HISTORICAL HERITAGE IN THE REPUBLIC OF SERBIA) Зоран Катанић, Славиша Милић, Маја Катанић, Јелена Катанић 12.55 часова
ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ГРАДА КРУШЕВЦА (DIGITAL MARKETING AS A FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CULTURAL HERITAGE OF THE CITY OF KRUSEVAC) Владан Петровић, Марија Лакићевић 13.05 часова
МЕСТО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У АПЛИКАЦИЈИ НОВОГ САДА ЗА ТИТУЛУ ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ (PLACE OF CULTURAL HERITAGE IN NEW APPLICATION FOR THE TITLE OF EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE) Момчило Бајац, Дарко Полић 13.15 часова
Тема
Дискусија и закључци (Discussion and Conclusions)

Агенда у .пдф формату

Агенда конференције (септембар 2022.)

Додатне информације (пре одржавања конференције)

Радови се шаљу у текст процесору Мицрософт Wорд искључиво електронском поштом на адресу: akademac21000@gmail.com.

Крајњи рок за слање је 29. август.

Сви радови ће пре публиковања бити подвргнути двострукој „слепој“ рецензији.

Плаћање котизације није предвиђено, а ауторима следује штампано издање зборника радова.

Колекција радова биће доступна и у електронском облику, односно омогућено је бесплатно преузимање.

Зборник радова ће бити похрањен и доступан у Народној библиотеци Србије и Библиотеци Матице српске, као и у библиотекама Факултета за менаџмент и Центра за културу, едукацију и медије „Академац“ у Сремским Карловцима.

Матрица (шаблон) за писање радова (август 2022.)

МОЖЕМО ВАМ ПОКАЗАТИ ПУТ. СВЕ ШТО ТРЕБА ДА УРАДИТЕ ЈЕ ДА ГА СЛЕДИТЕ.

Научноистраживачки рад на Факултету за менаџмент има за циљ развој науке и стваралаштва, унапређивање образовне делатности, односно унапређење квалитета наставе, усавршавање научног подмладка, увођење студената у научноистраживачки рад, као и стварање материјалних услова за рад и развој Факултета.