fbpx

Акредитација

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ) обавља послове акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању, а све са циљем да остварују унапређење високог образовања у Србији обезбеђењем његове усаглашености са међународно признатим стандардима за акредитацију и проверу квалитета, као и подизање нивоа  обучености  рецензената и обезбеђење њихове независности, а нарочито професионалног и етичког понашања у поступку акредитације и контроле квалитета.

Препознајући мисију и циљеве НАТ-а као једну од најважнијих смерница за остваривање планираног квалитета нашег рада, акредитовали смо институцију, наше студијске програме и научноистраживачку делатности Факултета за менаџмент.

Pozadina-AUiTL-1500

Акредитовани студијски програми основних академских, мастер академских и докторских студија сведоче о високом квалитету нашег рада.

Акредитациона документација и саопштења

Решење о допуни дозволе за рад (23.02.2021.)

Решење о допуни дозволе за рад (30.10.2020.)

Дозвола за рад (15.11.2016.)

Решење о допуни дозволе за рад (28.8.2014.)

Решење о измени дозволе за рад (9.5.2014.)

Решење о допуни дозволе за рад (21.5.2013.)

Дозвола за рад (16.11.2011.)

Решење и уверење о акредитацији студијског програма МАС – Менаџмент јавних набавки (27.6.2023.)

Решење и уверење о акредитацији студијског програма МАС – Пословна економија (27.6.2023.)

Решење и уверење о акредитацији студијског програма ОАС – Пословна економија (27.6.2023.)

Уверење о акредитацији студијског програма ОАС – Инжењерски менаџмент (8.3.2022.)

Уверење о акредитацији студијског програма МАС – Инжењерски менаџмент (29.12.2020.)

Уверење о акредитацији студијског програма ДАС – Пословни Менаџмент (21.10.2020.)

Уверење о акредитацији студијског програма МАС – Менаџмент у здравству (1.10.2020.)

Уверење о акредитацији студијског програма ОАС – Пословна економија (15.7.2016.)

Уверење о акредитацији студијског програма МАС – Пословна економија (10.6.2016.)

Уверење о акредитацији студијског програма МАС – Менаџмент јавних набавки (10.6.2016.)

Уверење о акредитацији студијског програма ОАС – Инжењерски менаџмент – студије на даљину (18.12.2015.)

Уверење о акредитацији студијског програма ОАС – Менаџмент у медијима – студије на даљину (18.12.2015.)

Уверење о акредитацији студијског програма ОАС – Менаџмент у информационим технологијама – студије на даљину (18.12.2015.)

Уверење о акредитацији студијског програма ОАС – Инжењерски менаџмент (3.4.2015.)

Уверење о акредитацији студијског програма ОАС – Менаџмент у медијима (3.4.2015.)

Уверење о акредитацији студијског програма ОАС – Менаџмент у информационим технологијама (3.4.2015.)

Допуна уверења о акредитацији студијског програма ОАС за извођење у високошколској јединици Панчево – ОАС – Инжењерски менаџмент (27.6. 2014.)

Уверење о акредитацији студијског програма МАС – Стратегијски менаџмент (22.3.2013.)

Допуна уверења о акредитацији студијског програма ОАС – Инжењерски менаџмент (21.3.2014.)

Допуна уверења о акредитацији студијског програма ОАС – Менаџмент у медијима (21.3.2014.)

Допуна уверења о акредитацији студијског програма ОАС – Менаџмент у информационим технологијама (21.3.2014.)

Решење Националног савета за високо образовање у вези студијског програма ОАС – Менаџмент у медијима (20.4.2011.)

Одлука одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја о акредитацији Факултета за менаџмент за обављање научноистраживачке делатности (18.7.2018.)

Књига предмета > Студијски програм ОАС Инжењерски менаџмент

Књига предмета > Студијски програм ОАС Пословна економија

Књига предмета > Студијски програм ОАС Менаџмент у медијима

Књига предмета > Студијски програм МАС Пословна економија

Књига предмета > Студијски програм МАС Менаџмент јавних набавки

Књига предмета > Студијски програм МАС Менаџмент у здравству

Књига предмета > Студијски програм ДАС Пословни менаџмент

Раније архиве

Документација за акредитацију студијског програма у процесу акредитације – ОАС (основне академске студије) – Пословна економија

ОАС Пословна економија – Свеобухватна документација

Документација за акредитацију студијског програма у процесу акредитације – МАС (мастер академске студије) – Пословна економија

МАС Пословна економија – Свеобухватна документација

Документација за акредитацију студијског програма у процесу акредитације – МАС (мастер академске студије) – Менаџмент јавних набавки

МАС Менаџмент јавних набавки – Свеобухватна документација