fbpx

Конкурси

У наставку можете преузети документацију у вези актуелних конкурса.

Саопштења и конкурсна документација

Конкурси за упис на академске студије су доступни на страници Конкурси и обавештења за упис на академске студије веб сајта.

Конкурс – Одлука о расписивању конкурса за стицање звања наставника и заснивање радног односа (15.11.2023.)

Конкурс за избор у наставничка звања (06.2023.)

Конкурс за избор и реизбор у наставничка звања (11.2022.)

Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 24/2016 и 21/2017)

Листа категорисаних научних часописа за 2022. годину

Образац за избор у звање наставника

Извештаји извборних већа

Бранислав Санчанин – Извештај изборног већа ФАМ-а на конкурс за избор у звање наставника универзитета (2023)

Ана Лакатош – Извештај изборног већа ФАМ-а на конкурс за избор у звање наставника универзитета (2023)

Milan Bubulj – Izveštaj izbornog veća FAM-a na konkurs za izbor u zvanje nastavnika univerziteta (2023)

Стојаковић Слободан – Извештај изборног већа ФАМ-а на конкурс за избор у звање наставника универзитета (2023)

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.