fbpx

Дигитална фотографија и Теорија и технологија филма – ажуриране теме за дипломске радове

Posted by: Milan Bubulj
Category: Обавештења

Спискови предложених тема за дипломске радове за предмете Дигитална фотографија и Теорија и технологија филма су ажурирани и доступни су на страницама Катедре за менаџмент у медијама.

Катедра за менаџмент у медијама