fbpx

Предавање проф. др Ђорђа Јовановића у Матици српској

Posted by: Milan Bubulj
Category: Догађаји и дешавања

У понедељак 22. маја у 12 часова, у Свечаној Сали Матице српске, одржаће се тематско предавање проф. др Ђорђа Јовановића – “БИОЕКОНОМИЈА И УПОТРЕБА БИОРАЗГРАДИВЕ АМБАЛАЖЕ”.

Проф. др Ђорђе Јовановић је руководилац научног пројекта Матице српске: “ ПИТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БИОЕКОНОМИЈА И АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНЕ ХРАНЕ У АП ВОЈВОДИНИ”. У оквиру овог четворогодишњег научног пројекта (2020-2023. године), учествује десеточлани тим истакнутих научника и чланова Матице Српске.

Питања заштите животне средине и перспективе производње довољних количина и квалитета хране у будућности се налазе на врху листе приоритета савременог друштва и то оправдава концепт и циљеве овог истраживачког пројекта, као и његов друштвени значај и циљ. Ограничење необновљивих и обновљивих ресурса (уз драматичан раст популације у свету, климатске промене и антропогени утицај) додатно отежава остварење овога циља на свим нивоима. Простор АП Војводине је за Републику Србију у том смислу посебно значајан као регија погодна за овакву врсту производње, како за домаће потребе, тако и за пласман ових производа на светско тржиште. Ова истраживања би обухватила различите аспекте (еколошки, хемијски, технолошки, квалитет и здравствена безбедност, др.) и могућности овакве производње у будућности као и њиховог поређења са прошлим, актуелним и будућим трендовима по свим овим питањима у свету и код нас. На овај начин би се добила јаснија и целовитија слика свих ових захтева и омогућило квалитетније сагледавање управљања овим процесом у АП Војводини и Републици Србији у целини.

Информације о овом догађају можете пронаћи на сајту Матице српске: https://www.maticasrpska.org.rs/

Позивамо сво наставно и ненаставно особље ФАМ, наше студенте, као и све друге заинтересоване стране, да присуствују овом предавању нашег колеге, проф. др Ђорђа Јовановића у Матици српској – нашој најзначајнијој установи културе, уметности и науке.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.