fbpx
Danijela-Vukosavljevic-Profile-N-01

Доц. др Данијела Вукосављевић

Доцент

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

ORCID профил.

Линкдин профил.

Данијела Вукосављевић је рођена у Краљеву 1974. Дипломирала је 1996. године од Факултету за интернационални менаџмент у Београду и стиче диплому интернационалног менаџера. 2008. године брани мастер тезу под називом „Политика Банака као предуслов за бржи развој пословања малих и средњих предузећа“, и тиме постаје магистар економских наука. Убрзо након тога отпочиње докторске студије и 2013. године одбрањује докторску дисертацију под називом „Пословна политика банака и инвестиционо банкарство као фактор за бржи развој пословних субјеката“, чиме добија академско звање доктора економских наука на Факултету за менаџмент економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду. Исте године изабрана је за доцента из научне области финансија и банкарства. Од 2013. предаје у датој области.

Са 25 година радног искуства у разним финансијским институцијама, стиче међународно драгоцено искуство у банкарству и финансијама, свесност о актуелним финансијским питањима као разумевања целокупне за целокупно финансијско тржиште. Има кључну улогу у расту и ширењу сегмента становништва и привреде, надгледа операције и информациону технологију широм 15 земаља у централној и источној Европи, укључујући и Русију, Украјину и Белорусију. Она је члан стратешког одбора у дигиталној банци као финансијски саветник на неколико пројеката везаних трансформацију банака у региону Југоисточне Европе.

19. фебруара 2021. је изабрана у звање доцента, за ужу научну област „Економско финансијски менаџмент“.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.