fbpx
Dragana-Petrovic-Profile-N-01

Доц. др Драгана Петровић

Доцент

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Без додатних линкова.

Драгана Петровић је рођена 1977. године у Београду. Завршила је Економски факултет у Београду 2001. године, смер пословне финансије и рачуноводство. Магистарску тезу под називом „Управљање трошковима пројекта“ одбранила је 2009. године на Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа у Београду. Докторску дисертацију је одбранила 2013. године на Факултету за међународну економију Мегатренд Универзитета у Београду под називом „Анализа утицаја специфичних ризика и извора финансирања у мање развијеним економијама на међународно капитално буџетирање“. До сада је написала 3 уџбеника и објавила многобројне радове.

У претходном периоду била је запослена у Високој школи струковних студија за информационе технологије – ИТС, Високој пословној школи струковних студија Чачак, и Високој школи за пословну економију и предузетништво – ПЕП. Поред осталог, радила је на пословима рачуноводства у предузећу Еки Инвестмент д.о.о. и била је помоћник директора за економско–финансијске послове у Војној установи „Дедиње“. Поседује сертификат Овлашћени рачуновођа у Савезу рачуновођа и ревизора Србије.

Од 1.септембра 2022. године изабрана је у звање доцента.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.