fbpx
Igor-Ristic-Profile-N-01

Доц. др Игор Ристић

Доцент
Шеф Катедре за менаџмент у информационим технологијама

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Катедра за менаџмент у информационим технологијама.

ORCID профил.

Игор Ристић рођен је 11. 1. 1974. године у Бачкој Паланци. Вишу пословну школу у Новом Саду завршио је 1997. године. Дипломирао на Факултету за менаџмент, смер Информатика, у Новом Саду 2005. године. Магистрирао је на Факултету за менаџмент 2007. године; тема магистарског рада је била „Провера знања помоћу система за образовање на даљину“.

Докторирао је 2020. на Техничком Факултету “Михајло Пупин” Зрењанин из уже научне области Информационе технологије. Основне истраживачке области су му Рачунарске мреже, Програмирање, Електронско пословање.

Поред академског рада, Игор Ристић је дугогодишњи руководилац ИТ сектора Радио-Телевизије Војводина.

Поседује сертификате: „Microsoft Certificate Project, Primavera Enterprise P102 Certificate, ECDL Authorised Tester, JISA – Union of ICT Societies„.

19. фебруара 2021. је изабран у звањедоцента, за ужу научну област „Информационе технологије“.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.