fbpx
Nina-Kisin-Profile-N-01

МА Нина Кисин

Наставник страног језика

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

ORCID профил.

ResearchGate профил.

Нина Кисин, мастер филолог – англиста, ради као наставник страног језика на Факултету за менаџмент. Свој рад и каријерни развој је фокусирала на Англистику (ужа научну област).

Као докторанд Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, очекује одбрану докторске дисертације током 2023.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.