fbpx
Sreto-Aleksic-Profile-N-01

Доц. др Срето Алексић

Доцент

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

ORCID профил.

Срето Алексић рођен је 05.05.1979. године у Добоју. По завршетку основне и средње школе у Добоју, уписао је Факултет за предузетни менаџмент у Новом Саду, где је дипломирао 2004. године. На истом факултету је и магистрирао 2008. године; тема магистарског рада: „Joint venture као облик стратешког партнерства у транзиционом периоду.

Докторирао је на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду; назив докторске дисертације: „Развој функционалног модела организационог дизајна индустријских система”. Од завршетка основних студија, од 2004. до 2011. године је био запослен на Факултету за предузетни менаџмент Универзитета „Браћа Карић“ у Новом Саду, на месту асистента у настави и држао вежбе из више предмета.

Од 2011. до 2022. године радио је на Високој школи струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Сремски Карловци, на позицији предавача, а од 2017. године као професор струковних студија, где изводи наставу из предмета „Стратегијски менаџмент“, “Основи менаџмента“, „Организације предузећа“ и „Бизнис планови у угоститељству“.

Школске 2017/18. је био ангажован на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди на предмету „Менаџмент у предшколском васпитању и образовању“. Током рада учествовао је и објавио више десетина радова на међународним научним скуповима и часописима.

Био је ангажован у два наврата од стране Центра за предузетништво Крагујевац да за Националну службу за запошљавање држи специјалистички семинар за предузетнике под називом „Кључни аспекти пословања“ у периоду од 7. до 24.12.2010. и „Пут до напредног предузетништва ИИ“ од јуна до новембра 2011. године.

На Факултету за менаџмент, Универзитета „Унион – Никола Тесла“ 26. децембра 2022. године изабран је у звање доцента, за ужу научну област Производно – пословни менаџмент.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.