fbpx
Jovanka-Popovic-Profile-N-01

Проф. др Јованка Поповић

Ванредни професор

Ова форма је онемогућена.

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

ORCID профил.

Гугл Академик профил.

Јованка Поповић рођена је 19.01.1979. у Новом Саду. Дипломирала је на Пољопривредном факултету-смер агроекономија, 2004. године. Магистарску тезу под називом: „Мултимедијална комуникација у јавним услугама“, одбранила је 02.12.2008. године, на Факултету за услужни бизнис – Сремска Каменица, Универзитет ЕДУЦОНС. Докторску тезу под називом: „Маркетиншки приступ развоју здравственог туризма у Републици Србији“, успешно одбранила 27.02.2012. године на Факултету за туризам и угоститељство, Охрид; Универзитет Свети Климент Охридски – Битола. Диплому доктора економских наука нострификовала на Универзитету „Привредна академија“ у Новом Саду, 07.06.2012.

Академску каријеру започела је 2008. године на Високој пословној школи струковних студија „Чачак“- Београд као асистент, а касније као предавач. Изабрана је у звање доцента и академску каријеру наставила на Високој школи за пословну економију и предузетништво, Београд.

Од новембра 2016. године запослена је на Факултету за менаџмент, Универзитет Унион – Никола Тесла.

Акредитацију за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе добила је 19.02.2018. године. Била ментор више од 40 завршних и мастер радова. Објавила око 50 стручних и научних радова. Рецензент је часописа: FBIM Transactions и часописа: Трендови у пословању. Основне истраживачке области: предузетништво, економија и производно пословни менаџмент.

19. фебруара 2021. је изабрана у звање ванредног професора, за ужу научну област „Економско финансијски менаџмент“.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.