fbpx
Natasa-Kovcin-Profile-N-01

МА Наташа Ковчин

Асистент

Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Без додатних линкова.

Наташа Ковчин рођена је 11. фебруара 1974. у Новом Саду где је завршила основну и средњу школу.

Основне студије завршила је на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду, 2012. године, са просечном оценом у току студија 8,13.

Мастер студије завршила је 2020. на Факултету за менаџмент из Сремских Карловаца, студијски програм Стратегијски менаџмент, са просечном оценом 9,14 у току студија.

Изабрана је у звање асистента за ужу научну област Економско-финансијски менаџмент на Факултету за менаџмент из Сремских Карловаца.

Можемо Вам показати пут.
Све што треба да урадите је да га следите.